Tag Archives: wydarzenie

II Międzynarodowe Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC

Zwykły wpis

W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2013 roku odbędzie się we Wrocławiu II Międzynarodowe Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC.

Dyrektorem Seminarium jest prof. Adam Pomorski, prezes polskiego Pen Clubu.

W Seminarium weźmie udział 45 młodych tłumaczy języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, litewskiego i polskiego.

Obok zajęć warsztatowych, które poprowadzą najwybitniejsi znawcy przedmiotu przygotowano także bogaty program imprez towarzyszących, otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

24 listopada 2013 roku, niedziela
19:00 Inauguracja. Koncert Dominiki Świątek
Utwory Osipa Mandelsztama w przekładzie Adama Pomorskiego

25 listopada 2013 roku, poniedziałek
19:00 Ukraiński palimpsest. Spotkanie z Oksaną Zabużko, Izą Chruślińską, Olgą Tokarczuk
Prowadzenie: Małgorzata Nocuń

26 listopada 2013 roku, wtorek
19:00 Spotkanie z Pawłem Huelle i jego tłumaczką Martyną Szodą
Prowadzenie: Mariusz Urbanek

27 listopada 2013 roku, środa
16:00 Spotkanie z Tomasem Venclovą
Prowadzenie: Rasa Rimickaite

27 listopada 2013 roku, środa
19:00 In memoriam. Poezja ukraińska od Łesi Ukrainki do Bohdana-Ihora Antonycza
Spotkanie z Ołeksandrem Bojczenką i Adamem Pomorskim

28 listopada 2013 roku, czwartek
17:00 Kadisz dla litewskich drewnianych synagog
Wernisaż wystawy fotografii
Miejsce: Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

28 listopada 2013 roku, czwartek
19:00 Wieczór autorski Serhija Żadana i Andrieja Chadanowicza

29 listopada 2013 roku, piątek
17:00 Litwin w Wilnie. Spotkanie autorskie z Herkusem Kunciusem
Prowadzenie: Rasa Rimickaite

29 listopada 2013 roku, piątek
19:00 Olga Tokarczuk i jej tłumaczki: Mirica Markic i Maryna Szoda

30 listopada 2013 roku, sobota
17:00 Raport o stanie kultury ukraińskiej
Uczestnicy: Andrij Savetens, Ołeksandr Butsenko, Tatsiana Netbayeva i Andrij Ljubka
Prowadzenie: Paweł Laufer

30 listopada 2013 roku, sobota
19:00 Wstyd było milczeć. Świadectwa sowieckich dysydentów. Spotkanie z Markiem Radziwonem
Prowadzenie: Piotr Mitzner

1 grudnia 2013 roku, niedziela
17:00 Wieczór tłumaczy
Prowadzenie: Adam Pomorski, Sasza Bojczenko, Rasa Rimickaite i Lavon Barszczeuski

1 grudnia 2013 roku, niedziela
19:00 Zakończenie Seminarium. Koncert finałowy
Julia Doszna – śpiew, Mirosław Bogoń – akordeon
W programie: pieśni łemkowskie, rosyjskie i ukraińskie.

Wszystkie wydarzenia, o ile nie podano inaczej, odbywają się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu przy placu Biskupa Nankiera 17.